Nu het nog kan,
wil ik je verhalen horen lees meer
wat
Herinneringen bewaren &
familiebanden versterken lees meer
voor wie?
Van emotionele waarde
voor uw nabestaanden lees meer
waarom
Met empathie geschreven,
aantrekkelijk gepresenteerd lees meer
werkwijze
Human interest-verhalen,
hebben mij altijd weten te boeien lees meer
over uw levensverhaal
Teksten die
vlotten en swingen lees meer
copywriting
Elk levensverhaal
brengt iets nieuws lees meer
nieuwsblog
Neem contact,
nu het nog kan ... lees meer
contact

... zingt de Nederlandse cabaretier Freek de Jonge. Het verhaal van elk leven is uniek en bijzonder. Maar wat weten onze kinderen en kleinkinderen er nog van? Zeker als u er straks niet meer bent. Familiebanden zijn uiterst krachtig, tot over de generaties heen. Het verhaal van uw leven is daarom kostbaar en waardevol. Uwlevensverhaal.org tekent uw biografie of levensverhaal op. Zo kan u een tastbare herinnering achterlaten. Met een eigen aanpak komen we samen tot een mooi product. Doorleefd en met een ziel. Een levensverhaal om trots op te zijn en te koesteren.

Wacht niet langer en neem nu contact op.
Nu het nog kan.

Personen

Levensverhaal over grootouders voor kinderen en kleinkinderen:

Waarom gaf uw moeder u die naam? Waarom hamerde uzelf zo sterk op dat soort opvoeding en het doorgeven van bepaalde waarden? In welke hobby’s kon u zich helemaal uitleven? Uw kinderen en kleinkinderen lezen het in uw levensverhaal, krijgen antwoorden op mogelijke vragen en inzicht in gewoontes en tradities binnen de familie. Dierbare herinneringen voor oma of opa zelf en zeker ook voor hun nageslacht als zij er niet meer zijn.

Levensverhaal over kinderen en kleinkinderen voor de grootouders:

Leg de bijzondere momenten en levensverhalen van de kinderen en kleinkinderen vast.
U kunt ze als grootouder koesteren en trots tonen.
U brengt zo de familiebanden tot uitdrukking en u zet ze versterkt verder.

Levensverhaal over ongeneeslijk zieke:

Personen met een ongeneeslijke ziekte zijn vaak gedwongen om in (te) korte tijd afscheid te nemen. Een levensverhaal over zichzelf geeft hen de kans om onderwerpen en boodschappen na te laten, waar hun dichtste familieleden later veel aan hebben.
De beschrijving van hun levensloop kan ook voor hun kinderen of kleinkinderen troost bieden, antwoorden en inspiratie of levenskracht geven.

Levensverhaal over en voor uzelf:

Misschien bent u op zoek naar dat verhelderende portret van uw eigen persoon en levensloop: om bij stil te staan, uw authenticiteit en innerlijke kracht, die u zo typeert, in beeld te brengen en na te laten.

Bedrijven/organisaties

Het verhaal van uw bedrijf of organisatie voor uw medewerkers, uw klanten of relaties of uzelf als zaakvoerder: over de stichters en hun pionierswerk, de producten waar u zo fier op bent en de toekomstplannen,...

Hebt u misschien vragen over motieven en aanpak, raadpleeg onze rubrieken 'Waarom?' en 'Werkwijze'

of

neem direct contact op.

Personen:

Misschien bent u bekommerd om het beeld dat de buitenwereld van u heeft en dat u nalaat. Laat daarom met een eerlijke getuigenis uw authentieke en persoonlijke portret en verhaal vastleggen, in een spoor dat blijft.

Besef dat een verhaal over de grote momenten in uw leven en de heel eigen keuzes en beslissingen die u genomen hebt, een grote emotionele waarde voor uw nabestaanden heeft.

Het is daarom van het grootste belang dat al uw eigen, mooie, te gekke of diepzinnige familieverhalen bewaard blijven voor de volgende generaties.

Diverse wetenschappers zijn het er over eens. Familiegeschiedenis beïnvloedt het gevoelsleven van mensen. Kinderen die de familieverhalen kennen, hebben meer vertrouwen in zichzelf en hun gezin, hebben het gevoel dat ze hun leven in handen hebben en kijken de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Grijp een bijzonder levensmoment aan om iemand een levensverhaal te schenken: een verjaardag, een communie/lentefeest, jubileum, pensionering, sterfgeval…

Misschien hebt u nog een eigen reden voor een levensverhaal en wilt u dit graag met ons bespreken.

Bedrijven-organisaties:

Ook bedrijven en organisaties hebben een eigen verhaal. In een boek kunt u als zaakvoerder het pionierswerk van de stichters beschrijven, de ups en downs in de bedrijfsontwikkeling, het bijzondere van uw eigen product, de weg naar het succes en de visie op de toekomst. Creëer dit naslagwerk over het verleden en koester dit archiefstuk als basis voor heden en toekomst. Een jubileumviering, of de lancering van een nieuwe actie of product, kan een goede aanleiding zijn.

Wat uw bedrijf en zijn aanpak onderscheidt, kan ook deel uitmaken van een algemene communicatie- en marketingstrategie. Het bijzondere en unieke verhaal dat u als relatiegeschenk aan klanten en nieuwe contacten bezorgt.

Neem contact voor een gesprek en offerte op maat.

De realisatie van een levensverhaal verloopt in een aantal fases.

De kennismaking:

Gestart wordt met een intakegesprek, waarop wij elkaar beter leren kennen. We gaan op zoek naar een goede basis van vertrouwen om in samenspraak de verwachtingen over uw levensverhaal en de doelgroep vast te leggen. Uw verhaal kan op diverse manieren worden opgebouwd: chronologisch de beschrijving van de verschillende periodes in uw leven of thematisch waar aan de hand van columns telkens andere onderwerpen worden belicht. Eenmaal we tot een akkoord komen, zijn we klaar om een overeenkomst op te stellen, waarbij er ook aandacht aan uw privacy wordt geschonken.

Het interview:

Vervolgens komt Uwlevensverhaal u interviewen. In twee of drie sessies luisteren we naar u en voelen u aan en wordt met vragen en antwoorden uw verhaal genoteerd. Dit gebeurt best in een vertrouwde omgeving, bv. bij uw thuis. Met warmte, empathie en emotie schrijven wij uw levensverhaal uit in een vlotte en aangename schrijfstijl. Over vorm en inhoud koppelen we voortdurend terug, tot de klant tevreden is.

Selectie van foto’s:

Een aantrekkelijk, doorleefd levensverhaal wordt mooi geïllustreerd met oudere en nieuwere foto’s die wij samen met u uitzoeken.

Eindredactie:

Tijdens minstens twee en maximaal drie correctierondes kijken we nauwlettend toe dat het levensverhaal inhoudelijk en taalkundig volledig op punt staat. Om zeker te zijn dat we correct Algemeen Nederlands gebruiken, laten we een ervaren eindredacteur het geheel overlezen en waar nodig aanpassen.

Layout en drukwerk:

In een volgende fase wordt uw levensverhaal-tekst op een professionele manier opgemaakt: mooie bladspiegels, aantrekkelijke foto’s en illustraties die we samen uitzoeken.

Oplevering:

Uw levensverhaal wordt kwalitatief gedrukt op tien exemplaren en vervolgens thuis bezorgd. In formaat naar keuze en met ongeveer 50 tot 120 bladzijden. Aan dit intensieve proces besteden we veel zorg en toewijding. De realisatie van uw levensverhaal kan echter al in drie maanden.

Kostprijs

Vanaf 500 euro kan een kort levensverhaal al worden gerealiseerd, vanaf 2.500 euro heb je een echt boek.
We stellen telkens een gedetailleerde en vrijblijvende offerte op uw maat op om samen tot een uniek eindresultaat te komen. Ook een digitaal eindproduct, zoals een eigen webstek, kan, alsook een video.

Neem gerust contact voor meer info of een afspraak.

Over bijzondere en unieke familiebanden over de generaties heen vertellen en schrijven, is voor mij een fantastische uitdaging en missie. Human-interestverhalen hebben mij altijd weten te boeien.
Ook toen ik journalist was: het optekenen en verwoorden van mensen en hun zieleleven, belevenissen, emoties, motivaties, ambities en verzuchtigingen,... Als reporter was dit al het liefste wat ik deed.

In Nederland ontdekte ik het concept, de trend en traditie van levensverhalen. Dit triggerde en inspireerde mij. Elk levensverhaal is fascinerend. Ik ga op zoek naar uw eigen innerlijke kracht en probeer dit vast te leggen in elk levensverhaal dat mij wordt toevertrouwd. De getuigenissen werken inspirerend, stemmen tot dankbaarheid en raken me.

Een levensverhaal schrijven is niet voor iedereen weggelegd. Een boek maken ook niet. Ik wil dit graag voor u doen.

Neem contact op voor een afspraak.

 

Stefaan Kempynck

Schrijven van teksten allerhande, voor diverse dragers en doeleinden, voor klanten in overheidssector, voor bedrijven of privé-personen:

Teksten die vlotten en swingen
Werven en overtuigen
Treffen, doen stilstaan en/of blijven hangen
Stefaan doet het

Hoe wilt u uw letters, woorden en zinnen, passages en teksten?
Scherp en spits, positief en levendig of veeleer zakelijk en to-the-point?
Stefaan klaart het

Uw brieven, uitnodigingen, mails, persberichten, toespraken, in memoriams.
Teksten voor web, nieuwsbrieven, brochures, eindwerk of boeken.
Stefaan schrijft ze

Vlot, doeltreffend en geloofwaardig.
Naar uw wens, op uw maat en aangepast aan de doelgroep.

Herschrijven van bestaande teksten, corrigeren van teksten, eindredactie van teksten.
Kostprijs: 45 euro/u., 25 euro voor 1000 tekens of afgesproken forfait per soort
opdracht.

Interesse? Neem contact

In deze rubriek kun je enkele korte levensverhalen lezen en ook voorbeelden (met reacties) zien van recent, gepubliceerd werk.

24/10/2016

Woorden & Daden: een ode aan de vrijwilligers. Het levensverhaal van Georges De Smul

Georges De Smuls (°1946) levensverhaal belicht zijn levenspad, met veel aandacht voor zijn ontzettend grote sociaal engagement. Als uitvinder in ons land van het concept van de organisatie van (of deelname aan)  sportevenementen met sponsoring voor goede doelen, verzamelde hij meer dan een miljoen euro voor sociale acties van Artsen Zonder Grenzen, Poverello, 11.11.11 en het Leger des Heils.

Enkele reacties:

- je hebt mijn ziel beschreven! Dank voor ons mooie boek; het is meer dan gelukt. (Georges zelf)

-echt boeiend. Eigenlijk staat er niets nieuws in. Zo kennen wij u, zo zijt gij. (Marcel)

-mooi opgebouwd en heel goed gebracht, met de juiste klemtoon en nuances (broer Jérôme)

-hebben je boek in één adem uitgelezen (Herman)

-wat een energie gaat uit van dit boek! (Marijke)

-prachtig samengesteld met een ongelooflijke story over een ongelooflijk persoon (Belinda)

zie ook www.georgesdesmul.be 

16/04/2016

Het levensverhaal van Stella Goyvaerts - 2015 - enkele reacties

-Boek met veel interesse gelezen en de foto's bewonderd. Schitterend gedaan.
-Bestseller!
-wat een mooi cadeau heb je ons gegeven! Het is echt perfect geworden, ook heel mooie foto's, waardevol in alle opzichten.
 -Wat een werk is dit geweest.
-Uw prachtboek hebben we al wel 2x doorgelezen. Wat een levensverhaal, wat een mooie foto's en tekst
 -Om in één adem door te lezen.
-Proficiat met je boek
-Heel verrijkend!
-Weer heb je iets heel speciaals tot een goed einde gebracht: het schrijven van je levensverhaal! Van harte proficiat.
-Uw boek is een hoofdstuk apart! Hoe mooi ontroerend...Dezelfde zondagavond moest en zou'k er al in lezen.
 -De geschiedenis van uw familie: zo eigen en toch herkenbaar
 -Altijd: sterke draagkracht + opnieuw beginnen en weer doorzetten: zo positief...
 -Het boek ligt nu aan m'n bed en regelmatig herlees ik het
 -Proficiat! Ook  fijn geschreven... 09/01/2015

Leonce en Betsy dienden als laatste Belgen bij de rijken en adel

‘Een heel gewoon leven’, zo durft Leonce Van Der Straeten (66) zijn eigen bewogen levenspad aanvankelijk te noemen. Maar de van oorsprong Ninovenaar en zijn echtgenote Betsy Van Den Haute waren in hun loopbaan toonbeelden van durf, flexibiliteit en doorzetting. Ze ondernamen een aanzienlijk risico door een hotel in Frankrijk over te nemen en te runnen, voerden heel diverse jobs in zelfstandig statuut of dienstverband uit en kozen op hun pensioen te wonen in Krombeke in de Westhoek, waar ooit Leonces moeder op het einde van Wereldoorlog  I werd geboren.

Leonce zelf zag het levenslicht achter de brouwerij in Ninove, als enig kind in een gezin van een zelfstandige huisschilder. “Ik woog 5,4 kg bij de geboorte en versperde zo de weg voor elke concurrentie van eventuele andere nakomelingen. Mijn moeder runde een schilderswinkel in de ‘tweede plaats’  van onze woning. Zelf ging ik naar het atheneum in Ninove en behaalde in hoger onderwijs het diploma van boekhouder in Aalst.”

Loopbaan: eerst bankier

Als afgestudeerde werd Leonce de jongste bankier –filiaalhouder van het land, bij de Bank van Brussel in Gijzegem-Aalst. In 1969 moest hij 15 maanden zijn legerdienst vervullen: sergeant bij de luchtmacht en van die lange dienstplicht verbleef hij 11 maanden in het opleidingscentrum van het Klein Kasteeltje in Brussel, heel bekend bij alle mannen die ooit nog milicien waren en daar hun drie dagen tests aflegden…

Daarna volgde zijn huwelijk met Betsy, die hij op het Ninoofse carnaval had leren kennen op Valentijn, een dag nadat zij op 13 februari 21 jaar was geworden.

Het cijfer 13 ‘achtervolgt’ de familie trouwens al heel hun leven: Leonce’s vader is geboren op de 13de, Leonce en Betsy trouwde op een 13de van de maand,  hun eerste zoon werd geboren op de 13de en diens dochtertje eveneens…

“Na de bank ging ik werken bij Philips in Brussel als boekhouder, maar ik werd het slachtoffer van een grote ontslagronde. Daarna volgde een job als handelsvertegenwoordiger voor het Indische kledijmerk Roshafi, waar mijn vrouw intussen een winkel voor openhield in Ninove.

Later stond ik op een dag bij de beenhouwer en hoorde ik dat naast zijn deur een winkelruimte vrij kwam. Ik besloot de winkel te huren, zonder te weten wat ik ermee zou doen.  Zo impulsief ben ik altijd geweest. Toen alles aangekocht was, besloot ik er een geschenkenzaak in onder te brengen. Maar tot overmaat van ramp vernam ik kort daarna dat helemaal vlakbij in de straat een kennis eveneens een geschenkenwinkel zou openen. Ik heb dan mijn handel maar eerst ondergebracht in een getransformeerde oude autobus op de parking van de winkel van Betsy. Zo kon ik toch eerder dan de concurrent mijn zaak openen en bekendheid opbouwen. Later groeide in de echte winkel mijn geschenkenzaak met zwart geverfde gevel en afbeelding van een klaproos.  ‘De Kolleblomme’ was geboren.”

In de horeca van La douce France

In 1981 hakten Leonce en zijn vrouw een belangrijke knoop door. De concurrentie in de geschenkenwereld was moordend en de zon van ‘la douce France’ lonkte. Intussen was het gezin uitgebreid met zonen Wim en Koen.

“We verkochten ons huis en trokken naar Cavalaire-sur-Mer bij Saint-Tropez. Ik werkte als receptionist in een hotel, Betsy ging als gouvernante aan de slag. Buiten het seizoen werkten we in villa’s van Belgen in de streek. Op het bepaald ogenblik onderhielden we op die manier 16 woningen; hovenierswerk, conciërge, koken indien gevraagd…, daaruit bestond het werk.

Daarna werden we uitbaters van een typisch Frans keten-hotel en zo belandden we uiteindelijk via die sector in de Loire-streek.   Daar kregen we de kans om  van een groot hotel in Vendome eigenaar te worden. Geen kleine koek: hotel met 51 kamers, 185 vierkante meter vergaderzaal en 50 plaatsen in het restaurant. Een investering van 95 mio Belgische Frank, waarvoor een hele financiële constructie werd opgezet. Wij stapten in dit avontuur en herdoopten de zaak tot hotel-restaurant Mercator, dit met de zegen en het logo van de organisatie die zich ontfermde over de herdenking van Gerardus Mercator. We werden onder meer gevierd voor het ontvangen van het grootste aantal buitenlandse autocars. Voor een groot deel hadden we dit weer te danken aan onze goede talenkennis. Ik liet in die periode een oude Belgische tram overkomen die in 1958 Brussel verbond met de Wereld-Expo op de Heizel. De tram werd omgebouwd tot ‘café Belge’ en was toegankelijk vanuit het restaurant. Verder liet ik een eigen bier, met de naam ‘Blonde Vendomoise’, bottelen om onze zaak meer bekendheid te geven. Maar na drie jaar gingen we toch failliet: de terugval na het toeristisch seizoen was telkens te groot, we werden tegengewerkt en zelfs gesaboteerd door de lokale hoteluitbaters en een burgemeester.

Toen zijn we gaan werken als huispersoneel van rijke mensen en hebben we zo op diverse plaatsen gediend. Ik kookte, deed kleine reparaties aan het huis, was chauffeur, mijn vrouw verzorgde de tafelbediening, de was en de plas: hotelservice aan huis.

Maar we werden een dagje ouder en vooral door de betere sociale zekerheid in eigen land besloten we toch maar naar België terug te keren.”

Agentschap Pascale Vermeulen

Terug op eigen bodem zaten Leonce en zijn vrouw allesbehalve stil: via het gespecialiseerde agentschap Pascale Vermeulen gingen ze verder met het zorgen voor rijkere mensen: “Hier hebben de mensen daar een verkeerd beeld van; zo van dat men als personeel dan de slaafse dienaar moet zijn. Dit is onjuist: als men personen van adel of rijken met respect behandelt,  kan je op vandaag in een volstrekt normale verhouding tot hen staan.  Bovendien heeft men het enorme voordeel dat men een regulier inkomen heeft, plus nog gratis en vlakbij woont, met kosteloze elektriciteit en verwarming. Toch een droom!

Toen we echter vorig jaar met pensioen gingen, waren wij de laatste Belgen die nog bereid waren dit werk te doen. Nu vindt dit agentschap enkel nog buitenlands personeel.”

Op drie plaatsen in Frankrijk en drie in Vlaanderen, waaronder bij prins Alexander,  halfbroer van koning Albert II, dienden Leonce en Betsy in dat soort huishoudens.

Leonce geeft finaal toch toe een speciaal en afwisselend leven te hebben gehad: “Mijn grootste kwaliteit is wellicht mijn babbel-talent of sociale vaardigheid. En de bereidheid om altijd te werken, heel flexibel. Zo verplaatsten we ons in Frankrijk soms 300 km om te werken. Toen we terug in België waren, had ik even geen job. Dan ben ik gaan kuisen bij oudere mensen via het systeem van dienstencheques bij de organisatie Solidariteit. Keken die senioren even op zeg, toen ik met mijn motor, in motokledij en helm in de hand bij hen kwam aanbellen en mij presenteerde als de kuisman…!”

Naar de Westhoek

Leonce en Betsy besloten na hun vele omzwervingen in Frankrijk en het binnenland hun pensioen dus in de Westhoek door te brengen. Zo wordt de cirkel binnen de familie voor een stuk rond. Leonce: “De ouders van mijn moeder woonden in Kemmel. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was mijn grootvader Victor Derycke sergeant in het leger aan het Front. Zijn vrouw was zwanger en beviel in een barakkenkamp in Houtem-Veurne van mijn moeder. Nadien werd de grootvader commandant bij de rijkswacht in Roesbrugge, hier vlakbij.

Later volgden diverse overplaatsingen naar andere rijkswachtkazernes in Vlaanderen, waaronder Ninove, waar hun dochter mijn latere vader heeft leren kennen.

Bijzonder in ons familieverhaal is ook dat ik volgens onze overleveringen als twee druppels lijk op Henri Vennin, de grootvader van mijn moeder, ook al een Westhoekenaar. Bij hem bracht ik tot mijn zeven jaar elk jaar twee weken van de  zomervakantie door in Kemmel.

En nu belanden wij tijdens ons pensioen dus opnieuw in de Westhoek.  Alles is hier immers een stuk goedkoper dan in het binnenland en de mensen zijn hier toch opener, socialer en meer met het hart op de goede plaats.”

22/12/2014

Anns zoektocht naar het pure maakte van haar België's eerste theemeesteres

Gepokt en gemazeld uit een familie van echte Roeselaarse autocommerçanten, was voor Ann Vansteenkiste al van jongs af het levenspad geëffend. Maar toch werd de wereld van vierwielers niet haar roeping en bestemming. Al pikte ze wel de zin voor ondernemen uit haar jeugd op. “Transparantie, vrijheid en puurheid zijn de kernwaarden waar ik op vandaag voor ga en waar ik voor sta”, vertelt de 52-jarige inwoonster van Rumbeke, die het tot België’s eerste theemeesteres schopte. Of theesommelier als u wil…

Ann Vansteenkiste is een goedlachse, pronte dame, een spraakwaterval en een vat van tomeloze energie, optimistisch en intuïtief gedreven.

Ze heeft sterke communicatieve kwaliteiten als vertelster en schrijfster, maar daarnaast ook de gave voor fijne geuren, smaken en natuurlijke producten. Die combinatie vloeide op latere leeftijd wonderbaarlijk mooi samen.

Vallen en opstaan

Toch legde ze in haar liefdesrelaties en beroepsleven eerst een lange weg af, met vallen en opstaan. “Van mijn familie zou ik in de garage werken en zo volgde ik in het middelbaar de sociaal-technische richting en later regentaat huishoudkunde. Begin de jaren tachtig had je echter als jong afgestudeerde weinig kansen in het onderwijs en werken met cijfers als secretaresse in een garage had me echt de muren doen oplopen. Dus werd het de voedingssector, waar ik als vertegenwoordigster aan de slag ging in zowat van alles. Daarna belandde ik door mijn toenmalige man Bart Cafmeyer in het theater. Ik werd ondergedompeld in een wereld van teksten, dictie en boeken, waar ik van kind altijd had van gedroomd.

Mijn huwelijk liep echter op de klippen en ik zat in zak en as. Om de kommer en kwel te verwerken vluchtte ik na enige tijd naar Australië en werd er diepzeeduikinstructrice in The Great Barrier Reef. Daarna – al deed ik eerst nog een ommetje als uitbaatster van een lingeriezaak, stortte ik mij op een avondopleiding voor herboriste.”

De Chinese theeplant

Het was tijdens die studie van de Chinese theeplant dat Ann in Koksijde belandde in de hotelschool Ter Duinen, waar haar vierde zoon school liep. “Ik was er uitgenodigd op een gastronomisch Chinees diner, waar bij het dessert een Lipton-thee werd opgediend. Ik vond dit ondermaats voor deze gerenommeerde school en beval hen veel fijnere, biologische thee uit China aan.” Zo deed Anns fijne neus haar gaandeweg een nieuwe weg inslaan. Die van de eigen zoektocht en selectie van de beste, originele, biologische Chinese theeplanten, de invoer en verkoop hiervan in eigen land. Ze kruiste het pad van topchef Sergio Herman en door alle nieuwe contacten was België’s eerste ‘theemeesteres’ definitief ‘vertrokken’. Naast haar invoer en verkoop, geeft ze lezingen en ceremonies, doet aan thee-foodparings (het combineren van diverse thee’s met biologische gerechten) met haar nieuwe partner en biodynamische boer Rik Delhaye uit Westouter.. Ook publiceert ze over dit thema. Haar klantenbestand is enorm gegroeid, zonder ooit zelf een klant te hebben gezocht…

Sensibiliseren rond natuurlijke

Ann had intussen drie huwelijken achter de rug, waarbij zeven kinderen, nu tussen de 33 en 11 jaar jong, werden en worden opgevoed. “Ik kan niet leven in onechtheid. Alles moet puur, juist en goed zitten. Enerzijds heb ik van thuis uit het omgaan met mensen en het ondernemen gekopieerd, maar mij tegelijk ook van die afkomst afgezet door te streven naar puurheid, vrijheid en transparantie. Dat wil ik mijn kinderen ook meegeven en dat vind ik nu ook het mooie in mijn nieuwe relatie. Ik doe mijn werk heel graag en geniet er momenteel van in contact te komen met zoveel mensen die ook die gang naar het natuurlijke en originele hebben. Het is mijn missie om jan en alleman bewust te maken om alle rommel en vervuiling uit hun drink- en eetpatronen en andere gewoonten te bannen.”

Anns lange, bochtige, avontuurlijke en verrassende levenspad probeert ze ook filosofisch wat te kaderen: “Ik heb altijd intuïtief mijn eigen weg gevolgd. Mijn talenten aangesproken en er hard voor gegaan. Als je je openstelt en goed rondkijkt, komen de dingen die voor jou zijn weggelegd, ooit echt wel op je pad. Vertrouw op je diepste zelf en alles komt goed.”

Meer info: http://www.curiosithee.be

  • Uwlevensverhaal.org
    Iepersteenweg 77, 8650 Houthulst (Woumen)
  • 0468 15 30 01
    051 70 42 98
  • info@uwlevensverhaal.org
    stefaan.kempynck@gmail.com
Stefaan Kempynck